ระบบฆ่าเชื้อ

ระบบฆ่าเชื้อ

มั่นใจในระบบฆ่าเชื้อโรคที่คลินิกหมอนวรัตน์ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 100% เครื่องมือและวัสดุที่ผ่านการฆ่าเชื้อสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

เครื่องมือและวัสดุประเภทที่ใช้แล้วทิ้ง

เช่น เข็มฉีดยา หลอดยาชา ถุงมือยาง แก้วน้ำบ้วนปาก หลอดดูดน้ำลาย เป็นต้น วัสดุเหล่านี้ทุกชิ้นใช้กับคนไข้เพียงคนเดียว ซึ่งจะถูกนำไปทิ้งเมื่อเสร็จสิ้นการรักษา

เครื่องมือและวัสดุประเภทนำกลับมาใช้ใหม่

โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ได้แก่ หัวกรอชนิดต่างๆ หัวเครื่องหูดหินปูน เครื่องมือโลหะ เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาคนไข้ทุกคน เครื่องมือเหล่านี้จะถูกรวบรวม ทำความสะอาด และผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบ Autoclave ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส รา และ แบคทีเรียได้ โดยเครื่องมือจะผ่านการอบไอน้ำที่ความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า 20 นาที  ที่คลินิกหมอนวรัตน์หัวกรอทุกชิ้นผ่านการอบฆ่าเชื้อก่อนนำกลับมาใช้ใหม่