อุดฟัน (Filling)

อุดฟัน (Filling)

การอุดฟันเป็นการบูรณะฟันที่เริ่มมีการผุ สึก หรือเสียวให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ การอุดฟันแบ่งชนิดวัสดุ ออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

วัสดุอุดสีเงิน (Amalgam)

ที่คลินิกหมอนวรัตน์เราใช้ยี่ห้อที่ดีเยี่ยม มีส่วนผสมของเงินบริสุทธิ์ถึง 72 %

ข้อดี

  • ทนทานมาก อายุการใช้งานยาวนาน 1-30 ปี
  • รับแรงบดเคี้ยวได้ดี

ข้อเสีย

  • สีไม่สวย
  • ต้องมีการกรอเนื้อฟันบางส่วนเพื่อสร้างแรงยึดเกาะระหว่างเนื้อฟัน และวัสดุอุด

วัสดุอุดสีเหมือนฟัน (Composite)

ที่คลินิกเราใช้ยี่ห้อ 3M (ผลิตที่อเมริกา), Estilite (ผลิตที่ญี่ปุ่น ) และ Solare (ผลิตที่ญี่ปุ่น )


ข้อดี

  • สีสวยงาม
  • ไม่ต้องกรอเนื้อฟันส่วนที่ดีทิ้ง เพราะวัสดุชนิดนี้สามารถยึดเกาะกับเนื้อฟันได้ดี

ข้อเสีย

  • ความแข็งแรงทนต่อแรงบดเคี้ยวน้อยกว่า
  • อาจจะมีอาการเสียวในเดือนแรกที่อุดไป เพราะในขบวนการอุดต้องมีการล้างผิวฟันด้วยน้ำยาบางชนิด

อัตราค่าอุดฟันที่คลินิกหมอนวรัตน์

เมนูราคา (บาท)
อุดฟันอมัลกัม (เงิน 72%) ด้านละ
AMALGAM FILLING (72% SILVER) PER SURFACE
600
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละ
LIGHT-CURED FILLING PER SURFACE
700
อุดปิดช่องห่างฟัน
DIASTEMA CLOSURE
2800
เคลือบหน้าฟัน และต่อฟัน (ทำเสร็จที่คลินิก)
COMPOSITE FACING (IN CLINIC)
2800
เคลือบหน้าฟัน และต่อฟัน (ส่งแล๊บ)
COMPOSITE FACING (LABORATORY)
3500
เคลือบหน้าฟัน และต่อฟัน (เอ็มเพรสแม๊กซ์)
EMPRESS MAX FACING
10000
ทำเขี้ยว (ซี่ละ)
ARTIFICIAL CANINE
2800
ทำเขี้ยวพร้อมฝังเพชร
ARTIFICIAL CANINE WITH DIAMOND
3500
ติดเพชรที่เขี้ยว
DIAMOND ATTACHMENT
1500
รื้อเขี้ยวเก่า
REMOVAL OF ARTIFICIAL CANINE
500
รื้อวัสดุปิดช่องห่างฟัน
REMOVAL OF DIASTEMA CLOSURE
500
อุดฟันฉุกเฉินด้วยซีเมนต์
EMERGENCY FILLING WITH CEMENT
500