ทำฟันเด็ก (Pedodontic)

ทำฟันเด็ก (Pedodontic)

เมนูราคา (บาท)
ตัดประสาทฟัน
PULPOTOMY
1500
รักษารากฟันน้ำนมเด็ก (ซี่ละ)
PULPECTOMY
2000
ครอบฟันเด็ก
STAINLESS STEEL CROWN
1500
เครื่องมือป้องกันฟันเก (แบนแอนด์ลูป)
BAND AND LOOP
2000
เครื่องมือป้องกันฟันเก (แนนซ์)
LINGUAL HOLDING ARCH / NANCE
2000
อุดเคลือบร่องฟัน
PREVENTIVE RESIN RESTORATION
600
เคลือบหลุมร่องฟัน (ซี่ละ)
PIT FISSURE SEALANT
500
เคลือบฟลูออไรด์ พร้อมขูดหินปูน (เด็ก)
SCALING AND FLUORIDE APPLICATION
500-800
อุดฟันชั่วคราว
TEMPORARY FILLING
500
ถอนฟันน้ำนมหน้า (ซี่ละ)
EXTRACTION OF ANTERIOR MAMMAL TOOTH
500
ถอนฟันน้ำนมกรามเล็ก (ซี่ละ)
EXTRACTION OF PREMOLAR MAMMAL TOOTH
600
ถอนฟันน้ำนมกรามใหญ่ (ซี่ละ)
EXTRACTION OF MOLAR MAMMAL TOOTH
800