รากฟันเทียม (Implant)

รากฟันเทียม (Implant)

เมนูราคา (บาท)
รากเทียม พร้อมครอบเซอร์โคเนียม
IMPLANT (ABUDMENT/FIXTURE/ZIRCONIUM CROWN INCLUDED)
60000
รากเทียม เพื่อรับฟันปลอมถอดได้ (ตำแหน่งละ)
MINI IMPLANT FOR REMOVABLE PROSTHETICS (EACH FIXTURE)
40000
ฐานฟันปลอมถอดได้ สำหรับรับรากเทียม (ตำแหน่งละ)
IMPLANT HOUSING FOR DENTURE (EACH LOCATION)
2000
ห่วงยางยึดหมุดรากเทียม
O-RING FOR MINI IMPLANT
600