ฟันปลอมติดแน่น (Fixed Prosthesis)

ฟันปลอมติดแน่น (Fixed Prosthesis)

เมนูราคา (บาท)
ครอบฟันที่รับตะขอฟันปลอม (คิดเพิ่ม)
SURVEY CROWN (ADDITIONAL COST)
500
ครอบฟัน โลหะเคลือบกระเบื้อง (ไม่ผสมทองคำ)
PORCELAIN FUSED TO METAL CROWN (NON-PRECIOUS)
8000
ครอบฟันหน้า เอ็มเพรสแม็กซ์
EMPRESS MAX CROWN (ANTERIOR TEETH ONLY)
10000
ครอบฟัน วัสดุเซอร์โคเนียม
ZIRCONIUM CROWN
10000
ครอบฟัน วัสดุพาลาเดียม (ไม่รวมค่าโลหะ คิดตามน้ำหนัก)
PORCELAIN FUSED TO PALLADIUM CROWN (METAL COST EXCLUDED)
8000
ครอบฟัน วัสดุผสมทองคำ (ทองคำตามน้ำหนัก)
PORCELAIN FUSED TO PRECIOUS METAL CROWN (GOLD COST EXCLUDED)
8000
เดือยฟัน
DENTAL POST
3000
เดือยฟัน (ทำหลังครอบ)
DENTAL POST (AFTER CROWN INSTALLATION)
4500
รื้อครอบฟัน
CROWN REMOVAL
1500
รื้อเดือยฟัน
DENTAL POST REMOVAL
3000
ครอบฟันแบบชั่วคราว (ส่งแล็ป)
TEMPORARY CROWN (LABORATORY)
1000
ครอบฟันพลาสติกแบบกึ่งถาวร
SEMI-PERMANENT PLASTIC CROWN
3500
ติดครอบฟัน ด้วยซีเมนต์ชั่วคราว
CROWN FIXATION WITH TEMPORARY CEMENT
500
ติดครอบฟัน ด้วยซีเมนต์ถาวร
CROWN FIXATION WITH PERMANENT CEMENT
800