ฟอกฟันขาว (Tooth Whitening)

ฟอกฟันขาว (Tooth Whitening)

เมนูราคา (บาท)
เทรฟอกสีฟัน
BLEACHING TRAY
2000
น้ำยาฟอกสีฟัน (หลอดละ)
BLEACHING GEL (PER TUBE)
500
ฟอกสีฟันที่คลินิก (แถมชุดฟอกฟันที่บ้าน)
IN CLINIC TOOTH BLEACHING (AT-HOME TOOTH BLEACHING KIT INCLUDED)
7500
ฟอกสีฟันที่บ้าน (เทรบนล่าง + น้ำยา 4 หลอด)
HOME BLEACHING SET (2 TRAYS + 4 BLEACHING GEL)
4000
ฟอกสีฟันที่ผ่านการรักษาราก (ซี่ละ)
BLEACHING OF ROOT-CANAL TREATED TOOTH (PER TOOTH)
2000
เทรว่ายน้ำ (คู่ละ)
MOUTHGUARD FOR SWIMMING
1500