ประวัติคลินิก

ประวัติคลินิก

ทันตแพทย์หญิงนวรัตน์ ตรีรัตนกุลวงศ์ หรือ หมอนวรัตน์ หลังจากสำเร็จการศึกษาจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2527 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพทันตแพทย์ หมอนวรัตน์ได้บริการรักษาคนไข้ในคลินิกพิเศษที่คณะทันตแพทย์จุฬาฯ เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจึงตัดสินใจไปรับราชการที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสตูล เป็นเวลาร่วม 2 ปี

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2530 หมอนวรัตน์จึงได้ก่อตั้งคลินิกทำฟันเล็กๆ ที่ตึกแถวริมถนนแจ้งวัฒนะ (ตำแหน่งเดียวกับในปัจจุบัน) จากตึกแถวห้องเดียว และมีหมอฟันเพียงคนเดียว ในวันแรกที่เปิดคลินิกมีคนไข้มารับบริการถึง 6 คน คนไข้ทุกท่านเป็นคนไข้ที่น่ารักมาก (เกือบทุกท่านยังคงมาทำฟันที่คลินิกหมอนนวรัตน์จนถึงทุกวันนี้) ณ วันนั้น หมอนวรัตน์ตั้งปณิฐานไว้ในใจว่า

หมอจะดูแลคลินิกนี้อย่างดี คนไข้ทุกท่านเปรียบเสมือนญาติสนิทของหมอ

หมอนวรัตน์

เพียงไม่ถึงครึ่งปีในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2530 มีคนไข้ไว้วางใจมาใช้บริการที่คลินิกหมอนวรัตน์อย่างเนืองแน่น หมอนวรัตน์จึงตัดสินใจขยายห้องฟันเพิ่มจากหนึ่งห้องเป็น สองห้องฟัน และมีเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ประจำเป็น 3 ท่าน

ต่อมาอีกห้าปี คนไข้ที่มาใช้บริการต่างแนะนำเพื่อนและญาติมาทำฟันที่คลินิกหมอนวรัตน์ จนกระทั่งมีคนไข้หลายท่านมักพูดติดตลกว่า คลินิกนี้เค้าทำฟันฟรีกันหรอ..มาทีไรคนถึงได้ยืนรอแน่นขนาดนี้ทุกที  ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2535 หมอนวรัตน์จึงจัดสินใจเพิ่มห้องฟันจากสองห้องเป็น สี่ห้องฟัน แต่เนื่องจากตึกแถวมีพื้นที่จำกัด จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ห้องฟันสู่ชั้นสอง พร้อมด้วยทีมทันตแพทย์เฉพาะสาขา

ปีพ.ศ.2541 เกิดวิกฤติการณ์การเงิน ทำเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง แต่ด้วยคุณภาพการบริการ และการตรึงราคาค่ารักษา ทำให้จำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นอย่างมากสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ หมอนวรัตน์จึงตัดสินใจซื้อตึกแถวห้องติดกัน และขยายห้องฟันเพิ่มเป็น เก้าห้องฟัน และเพิ่มจำนวนทันตแพทย์เป็น 15 ท่าน เพื่อให้สามารถบริการคนไข้ได้อย่างทั่วถึง

และแล้วห้องฟันเก้าห้องนั้นก็ไม่เพียงพอในปี พ.ศ.2557 หมอนวรัตน์จึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนห้องฟันและปรับภูมิทรรศน์ภายในคลินิก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและสะดวกสบายแก่คนไข้ที่มาใช้บริการ

ดังนั้นในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 คลินิกหมอนวรัตน์จึงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบด้วย ห้องฟันทั้งหมด 14 ห้องฟัน, ทันตแพทย์และผู้เชี่ยมชาญเฉพาะสาขากว่า 25 ชีวิต, ผู้ช่วยทันตแพทย์กว่า 18 ชีวิต, เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตราฐานสากล

ตลอด 28 ปี ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเอาใจใส่คนไข้ คุณภาพการรักษาในระดับสากล ในราคาที่ยุติธรรม ที่คลินิกหมอรัตน์ความซื่อสัตย์ยังคงเป็นหัวใจในการให้บริการ หมอนวรัตน์ขอขอบคุณคนไข้ทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของท่าน