รักษาโรคเหงือก (Periodontic)

รักษาโรคเหงือก (Periodontic)

เมนูราคา (บาท)
ปลูกกระดูก (ไม่รวมค่ากระดูก)
BONE GRAFT (BONE COST EXCLUDED)
5000
ขูดหินปูน (ทั้งปาก)
SCALING, POLISHING AND FLUORIDE APPLICATION (FULL MOUTH)
600-1200
รักษาโรคเหงือกโดยเกลารากฟัน (แถบละ)
ROOT PLANNING (PER QUADRANT)
1000-2000
รักษาโรคเหงือกโดยเกลารากฟัน (ซี่ละ)
ROOT PLANNING (PER TOOTH)
500
ศัลยกรรมเหงือก
GINGIVECTOMY
3500
ศัลยกรรมร่นกระดูก
CROWN LENGTHENING
3500
แต่งเหงือกเสริมความงาม (แถบละ)
GINGIVOPLASTY (PER QUADRANT)
5000-8000
ปลูกกระดูกไซนัส (ไม่รวมค่ากระดูก)
SINUS LIFT (BONE COST EXCLUDED)
10000